Thema: Euro

Polizeistreife im Einsatz - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Polizeistreife im Einsatz - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Euroscheine - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Euroscheine - Foto: über dts Nachrichtenagentur