Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Het, Amsterdam

ViewRay, Inc. Ohio Netherlands

20.11.2020 - 16:22:51

Het Amsterdam UMC behandelt de 1000ste patiënt met MRIdian SMART: MRI-gestuurde radiotherapie

CLEVELAND, 20 november 2020 /PRNewswire/ -- ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY) maakte vandaag bekend dat het klinische team van het Amsterdam Universitair Medische Centra (Amsterdam UMC) 1000 patiënten heeft behandeld met MRIdian SMART (stereotactische MR-gestuurde, adaptieve radiotherapie). Amsterdam UMC blijft de praktijk van ablatieve radiotherapie met hoge doses door middel van MRIdian bevorderen door middel van onderzoek en publicatie van de onderzoeksresultaten.

 

Amsterdam UMC is in 2016 begonnen met het behandelen van patiënten met MRIdian en loopt voorop in de behandeling van prostaat-, pancreas-, long-, lever- en nierkanker. Met MRIdian SMART kunnen hoge doses straling worden afgegeven tijdens een korte behandelduur, mogelijk gemaakt door de real-time visualisatiemogelijkheden van het zachte weefsel en de mogelijkheid om het dagelijkse plan aan te passen. Het Amsterdam UMC heeft tot op heden meer dan een dozijn manuscripten gepubliceerd over hun ervaring met MRIdian en heeft meer dan 50 MRIdian-gerelateerde publicaties gepresenteerd op grote medische bijeenkomsten over de hele wereld.

Onlangs publiceerde het Amsterdam UMC hun ervaring met het gebruik van MRIdian SMART voor de behandeling van primair niercelcarcinoom bij patiënten met een hoog chirurgisch risico, mogelijk gemaakt door het vermogen van het systeem om een volledig niet-invasieve poliklinische, ablatieve behandeling te bieden. In tegenstelling tot andere mogelijke behandelingen zijn er geen vaste markers vereist voor een behandeling op MRIdian. Tijdens een vervolgcontrole na 12 maanden bleek er sprake van een lage toxiciteit (geen graad 3 of hogere toxiciteit) en een hoge lokale controle (95,2 procent). De bevindingen waren vooral opmerkelijk gezien het feit dat de meeste patiënten een hogere leeftijd hadden (gemiddelde leeftijd was 78,1 jaar) en sommige tumoren vrij groot waren (de diameter van de tumoren varieerde van 2,4-9,3 cm; gemiddeld 5,6 cm).

De volledige resultaten, zoals gepubliceerd in de uitgave van 25 september 2020 van Cancers, zijn openbaar toegankelijk: https://www.mdpi.com/2072-6694/12/10/2763.

Daarnaast voltooide het Amsterdam UMC een prospectieve eenarmige fase 2 SBRT-studie  met MRIdian voor de behandeling van prostaatkanker. Tijdens een vervolgcontrole na 1 jaar toonde het onderzoek nul graad 3-toxiciteiten en een zeer lage graad 2-toxiciteiten aan bij meer dan 100 patiënten, waarvan meer dan de helft een hoog risico had (59,4 procent). Deze studie toont een lage incidentie van vroege toxiciteit met behulp van MRIdian SMART, terwijl mogelijke complicaties en kosten die gepaard gaan met procedures voor geïmplanteerde markers worden geëlimineerd.

"Omdat we met MRIdian kleinere onzekerheidsmarges kunnen hanteren en dagelijks de planning kunnen aanpassen, zijn we van mening dat het zeer geschikt is voor de behandeling van verscheidene, moeilijk te behandelen kankers waarvoor een hoge dosis straling doorgaans niet wordt overwogen", aldus prof. Ben. Slotman, MD, Ph.D., FACR, FASTRO, hoogleraar & voorzitter, afdeling Radiotherapie-oncologie Amsterdam UMC. "Specifiek voor prostaatkanker illustreren eerdere gegevens de kwaliteit van leven die patiënten kunnen ervaren na radiotherapie, zoals darmsymptomen, terwijl we een zeer lage incidentie van vroege GI- en GU-toxiciteit zagen, zowel in klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomstmetingen in onze MRIdian SBRT-studie."

De eindresultaten werden gepubliceerd in het nummer van 12 juni 2020 van European Urology Oncology: https://euoncology.europeanurology.com/article/S2588-9311(20)30061-4/fulltext en vroege toxiciteitsresultaten werden gepubliceerd in het nummer van december 2019 van het International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics: https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(19)33640-5/fulltext.

Momenteel zijn 40 MRIdian-systemen geïnstalleerd in ziekenhuizen over de hele wereld, waar ze worden gebruikt voor de behandeling van een breed scala aan solide tumoren en waar ze de focus vormen van talrijke lopende onderzoeken. MRIdian is het onderwerp geweest van honderden, door vakbroeders beoordeelde publicaties, wetenschappelijke samenvattingen en presentaties. Meer dan 11000 patiënten zijn behandeld met MRIdian. Kijk voor een lijst met behandelcentra op: https://viewray.com/find-mridian-mri-guided-radiation-therapy/

Over ViewRay
ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY), ontwerpt, produceert en verkoopt het MRIdian®-systeem voor radiotherapie. MRIdian is gebouwd op een gepatenteerd MR-beeldvormingssysteem met hoge resolutie dat van meet af aan ontworpen is om de unieke uitdagingen en klinische workflow voor geavanceerde bestralingsoncologie aan te pakken. In tegenstelling tot MR-systemen die gebruikt worden in diagnostische radiologie, is de MR van de MRIdian speciaal gebouwd voor specifieke uitdagingen, waaronder vervorming van de stralingsbundel, huidtoxiciteit en andere problemen die kunnen ontstaan wanneer hoge magnetische velden interageren met stralingsbundels. ViewRay en MRIdian zijn gedeponeerde handelsmerken van ViewRay, Inc.

ViewRay is een fabrikant van medische apparatuur en kan en wil geen specifieke behandelingsmethoden aanbevelen. Individuele resultaten kunnen variëren. De hierin beschreven resultaten zijn mogelijk niet voorspellend

Belangenconflicten: Anna M.E. Bruynzeel heeft honoraria ontvangen van ViewRay, Inc. buiten het toepassingsgebied van deze onderzoeken en heeft zitting gehad in de adviesraad van ViewRay, Inc. Frank J. Lagerwaard en Miguel A. Palacios hebben honoraria ontvangen van Viewray, Inc. buiten het toepassingsgebied van deze onderzoeken. Suresh Senan heeft onderzoek subsidies ontvangen van ViewRay, Inc. Berend J. Slotman heeft onderzoek subsidies en honoraria ontvangen van ViewRay Inc.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Artikel 27A van de Private Securities Litigation Reform Act. Verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen omvatten, onder andere, het aantal nieuwe bestellingen, upgrades en installaties, de verwachte, toekomstige operationele en financiële prestaties van ViewRay en de telefonische vergaderingen van ViewRay om de kwartaalresultaten te bespreken. Vanwege tal van factoren kunnen de werkelijke resultaten verschillen van de resultaten die in toekomstgerichte verklaringen geprojecteerd worden. Dergelijke factoren zijn onder meer de mogelijkheid om het MRIdian Linac-systeem op de markt te brengen, de vraag naar producten van ViewRay, de mogelijkheid om achterstand in inkomsten om te zetten, de timing van levering van de producten van ViewRay, de timing, lengte en ernst van de recente COVID-19-pandemie (coronavirus), inclusief de gevolgen voor al onze bedrijven op de vraag, activiteiten en onze wereldwijde toeleveringsketens, de resultaten en andere onzekerheden die verband houden met klinische onderzoeken, de mogelijkheid om de extra financiering voor elkaar te krijgen die nodig is om de bedrijfs- en productontwikkelingsplannen van ViewRay voort te zetten, de inherente onzekerheden in verband met het ontwikkelen van nieuwe producten of technologieën, concurrentie in de branche waarin ViewRay actief is en algemene marktomstandigheden. Voor een verdere beschrijving van de risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt, en voor risico's met betrekking tot de activiteiten van ViewRay in het algemeen, zie de huidige en toekomstige rapporten van ViewRay die zijn ingediend bij de Securities and Exchange Commission, inclusief het jaarverslag op formulier 10-K voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en de kwartaalrapporten op formulier 10-Q, zoals periodiek bijgewerkt met de andere deponeringen van het bedrijf bij de SEC. Deze toekomstgerichte verklaringen worden gedaan vanaf de datum van dit persbericht, waarbij ViewRay zich niet verplicht om de toekomstgerichte verklaringen bij te werken, of om de redenen bij te werken waarom de werkelijke resultaten zouden kunnen verschillen van de geprojecteerde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen, behalve zoals vereist door de wet.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/560662/ViewRay_Logo.jpg

 

@ prnewswire.co.uk