Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Nieuwe

Nieuwe richtlijnen voor overheidsmaatregelen gelanceerd ten aanzien van gezonde voedselsystemen

14.10.2020 - 23:32:28

Nieuwe richtlijnen voor overheidsmaatregelen gelanceerd ten aanzien van gezonde voedselsystemen. Global Alliance for the Future of Food Belgium United States of America United Kingdom Chile Canada England

van het Committee on World Food Security (.

Herstel- en stimuleringsmaatregelen als gevolg van Covid-19 bieden regeringen nu de perfecte gelegenheid om radicaal te veranderen en echt leiderschap te tonen door middel van geïntegreerde en inclusieve benaderingen van voedselbeleid: de aanbevelingen stellen dat regeringen zich zouden moeten inzetten voor stringenter bestuur, fiscale maatregelen die de gezondheid bevorderen en meer focus op onderzoek en innovatie. Deze opvattingen worden ondersteund door de internationale casusstudies die opgenomen zijn in de begeleidende publicatie van de nieuwe gids, Systemic Solutions for Healthy Food Systems - Approaches to Policy & Practice. Voorbeelden van samenwerking tussen nationale overheden, voedselproducenten, gemeenschapsgroepen, bedrijven, onderzoekers, investeerders en maatschappelijke organisaties zijn onder meer subsidies voor biologische landbouw in Duitsland, het voedselzekerheidsbeleid in Frankrijk, de consumenteninformatiewetgeving in Chili, succesverhalen over bodemgezondheid in China en voedingsprogramma's in Rwanda.

Met een oproep om af te stappen van een productivistisch 'voed de wereld'-verhaal en prioriteit te geven aan menselijke, ecologische en diergezondheid en welzijn, pleit de Gids voor meer overheidsinterventie en leiderschap in een context van samenwerking en diepere dialoog. Deze nieuwe materialen vormen een aanvulling op de vrijwillige richtlijnen voor voedselsystemen en voeding waaraan door het CFS de laatste hand wordt gelegd, gebaseerd op de Lancet Commission on the Global Syndemic of Obesity, Undernutrition and Climate Change end de WHO's Manifesto for Health Recovery from Covid-19, en worden in toenemende mate belangrijker voorafgaand aan de UN Food Systems Summit, Nutrition for Growth Summit en de UNFCCC COP26 en CBD COP15 in 2021.

Ruth Richardson, Uitvoerend directeur, Global Alliance for the Future of Food: "Er kan dringend een pleidooi worden gehouden voor hervorming van geïndustrialiseerde voedsel- en landbouwsystemen op grond van de bescherming van de gezondheid, en de regeringsleiders weten dat. Covid-19 is nog een andere bevestiging van wat er gebeurt als we het verband tussen gezondheid en voedsel negeren. Het wordt tijd dat nationale regeringen de uitdaging aangaan om onze voedselsystemen echt te transformeren met tastbare, gedurfde maatregelen voor impact op de lange termijn. In deze gids hebben we schitterende voorbeelden van hoe dit kan worden gedaan - met financieel inzicht en oog voor de prachtig diverse gemeenschappen waarin we leven."

Mark Driscoll, oprichter en directeur, Tasting the Future: "2021 wordt een cruciaal jaar voor de gezondheid en het welzijn van mens en planeet. De UN Food Systems Summit, COP26 en COP15 zijn cruciale kansen om de manier te transformeren waarop we voedsel telen, oogsten, distribueren, vercommercialiseren, eten en weggooien, waardoor wij de diepere oorzaken van ondervoeding, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit kunnen aanpakken. Met deze nieuwe aanbevelingen in de hand hebben politici en beleidsmakers een blauwdruk om het geïntegreerde beleid te ontwikkelen dat op dit moment zo hard nodig is."

Shalmali Guttal, Uitvoerende directeur, Focus on the Global South: "Het industriële voedselsysteem is gebouwd op de uitbuiting van mens, dier en natuur. Hervorming van dit systeem is niet voldoende om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en welzijn te verwezenlijken. Wat nodig is, is een radicale transformatie van het industriële voedselsysteem, geleid door mensenrechten, agro-ecologie en algemeen belang. De macht van bedrijven over financiering, productie, markten, onderzoek, technologie, normstelling en consumentengedrag moet worden ontmanteld. Regeringen kunnen dit doen met passend openbaar beleid en maatregelen als ze dat willen."

Als onderdeel van het CFS High-Level Special Event organiseert de Global Alliance for the Future of Food Food Systems Fit for Purpose: Gedurfd leiderschap om menselijke, dierlijke en ecologische gezondheid prioriteit te geven op 14 oktober, 11-12.30 uur CET. Geleverd in samenwerking met de Food Foundation, Gardens for Health International, Healthcare Without Harm, Zwitserland, VN-milieuprogramma, World Obesity Federation en de Wereldgezondheidsorganisatie, zal dit evenement een breed scala aan belanghebbenden samenbrengen om de noodzaak van een nieuwe verhaallijn en actie rond systemische oplossingen voor wereldwijde voedselsystemen te bespreken.

Over de Global Alliance for the Future of Food: De Global Alliance for the Future of Food is een strategische alliantie van filantropische stichtingen die met elkaar en met anderen samenwerken om de wereldwijde voedselsystemen nu en voor toekomstige generaties te transformeren. Wij geloven in de urgentie van het transformeren van wereldwijde voedselsystemen en in de kracht van samenwerking en met anderen om positieve verandering teweeg te brengen. Hervorming van voedselsystemen vereist nieuwe en betere oplossingen op alle schaalniveaus door een benadering op systeemniveau en nauwe samenwerking tussen filantropie, onderzoekers, volksbewegingen, de particuliere sector, boeren en werknemers in voedselsystemen, inheemse volkeren, de overheid en beleidsmakers.www.futureoffood.org

AANBEVELINGEN IN HET KORT

1.Kies een geïntegreerde en inclusieve benadering

2.Stel gezondheidsgerelateerde doelen en doelstellingen

3.Voer de verplichte impactanalyse van gezondheidseffecten op voedselbeleid in

4.Gebruik meerdere, diverse beleidsmaatregelen

5.Maak gebruik van landbouwsubsidies

6.Vergemakkelijk betaalbaarheid van voedingsmiddelen die goed voor de gezondheid zijn

7.Voer veiligheidsanalyses van internationale handelsovereenkomsten en beleid uit voor gezondheid en voeding.

8.Ondersteun lokale en kleine entiteiten

9.Ontwikkel richtlijnen voor een duurzame eetgewoonte en zorg dat de inkoopstandaarden voor openbaar voedsel daarop afgestemd zijn

10.  Bevorder de kennis over ecologie, voedsel en gezondheid

11.  Investeer in onderzoek en innovatie op het gebied van de volksgezondheid 

12.  Zet het voorzorgsbeginsel centraal op de onderzoeks- en innovatieagenda.

13.  Bevorder dialoog en samenwerking

14.  Ondersteun en committeer aan internationale actiekaders.

@ prnewswire.co.uk