Globant, Vertic

Globant Denmark Finland Norway Sweden California New York

11.01.2023 - 17:00:16

Globant förvärvade Vertic för att konsolidera sitt globala nätverk för digital marknadsföring och påbörja verksamhet i Danmark

@ prnewswire.co.uk