Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Internationella, EUs

Europe Sudan

16.09.2020 - 21:37:06

Internationella dagen för demokrati: gemensamt uttalande från EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell och kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica

BRYSSEL, 14 September 2020 / PRN Africa / -- Inför Internationella dagen för demokrati gör EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell och kommissionens vice ordförande Dubravka Šuica följande gemensamma uttalande:

”Människor runtom i världen fortsätter att demonstrera för demokrati, ofta med stor personlig risk. Från Hongkong till Libanon, från Belarus till Sudan, är det människor med stort mod från alla delar av samhället som står bakom rubrikerna och siffrorna. Vi hyllar dem och delar deras engagemang för demokratin.

Demokratin tampas med utmaningar som har förvärrats av coronapandemin. Världen över urholkas medborgerliga friheter, samtidigt som oberoende medier och journalister tystas ned och de demokratiska institutionerna undergrävs. Polariseringen ökar i takt med att folks förtroende för demokratiska institutioner och metoder vacklar. Även om nya möjligheter till politiskt deltagande har uppstått bevittnar vi de långtgående effekterna av nya former av manipulation av information, valprocesser och demokratiska processer, som drivs på av digital teknik och sociala medier.

Mot bakgrund av de här utmaningarna fördubblar EU sina insatser för att stödja dem som arbetar för att försvara och bygga upp demokratin, uppmuntra demokratiskt deltagande och inkludering oavsett kön och bakgrund, se till att institutionella kontroller och motvikter fungerar som de ska och ställa beslutsfattarna till svars. Vi axlar ledarskapet för att främja och värna demokratin i hela världen.

I den nya handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati beskrivs våra ambitioner och prioriteringar för konkreta yttre åtgärder under de kommande åren. Från samarbete mellan tidigare fiender i Colombia och ny tro på rättvisan i Demokratiska republiken Kongo till stärkta medier i Centralasien och egenmakt för kvinnor i Syrien fortsätter vi i EU att aktivt stödja demokratiska värden och initiativ genom våra projekt och samarbeten. År 2019 sände EU ut åtta valobservatörsuppdrag och sju valexpertuppdrag som en del av sitt engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen runtom i världen.

EU stöder partner över hela världen som brottas med nya hot mot demokratin, men vårt arbete börjar på hemmaplan. Vi förstår att EU-medborgarnas förtroende för demokratin aldrig någonsin kan eller bör tas för givet. Våra medborgare har efterlyst öppenhet och ett större inflytande i beslutsfattandet. Vi måste vara lyhörda och bygga upp förtroende.

EU vidtar åtgärder för att skydda och stärka demokratin inom unionen. Vi arbetar på en handlingsplan för demokrati för att motverka desinformation, hantera nya hot mot valrörelserna och nya typer av manipulation samt stödja fria och oberoende medier i EU. I den kommande rapporten om EU-medborgarskapet undersöker vi sätt att säkra att alla EU-medborgare kan utöva sina rättigheter fullt ut och delta i det demokratiska livet i unionen. Konferensen om Europas framtid, som samlar européer från alla samhällsskikt, kommer att ge medborgarna en starkare röst i vår union.

EU bygger på ett starkt engagemang för att främja och skydda demokratin, de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen. Utan demokrati, fred och stabilitet kan långsiktig utveckling och välfärd inte existera. Vi måste fortsätta att slå vakt om dessa värden.”

Copyright Europeiska unionen, 1995-2020

SOURCE Europeiska kommissionen

@ prnewswire.co.uk