Frågor, Unreported

Europe Cameroon

06.01.2023 - 22:27:33

Frågor och svar om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i allmänhet och i Kamerun i synnerhet

köpa fiskefartyg som för Kameruns flagg,

bedriva gemensamma fiskeinsatser med fiskefartyg som för Kameruns flagg, och

ingå avtal, omflaggning av fartyg eller privata handelsavtal för att utnyttja Kameruns fiskemöjligheter.

Copyright Europeiska unionen, 1995-2023

SOURCE Europeiska kommissionen

@ prnewswire.co.uk