Ihr Broker

  • DAX 0,70
  • EUR/USD 0,50
  • GOLD 0,30

Nur Spreads

Keine Kommission

Jetzt registrieren

CFDs sind komplexe Instrumente und umfassen aufgrund der Hebelfinanzierung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.

Darling, Ingredients

Darling Ingredients Inc. Texas

02.09.2020 - 17:36:03

Darling Ingredients julkaisi kestävyysraporttinsa vuodelle 2020

.

Darling Ingredients Inc.

"Katsomme olevamme osa ratkaisua, jolla planeettaamme ja sen kantamaa elämää suojellaan, koska muunnamme maailman ruokajätevirtoja arvokkaiksi ja kestäviksi aineksiksi. Samalla edistämme maailman dekarbonisaatiota", sanoo Darling Ingredientsin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Randall C. Stuewe. "Olemme vastuussa tuleville sukupolville. Tänään asetetut tavoitteet luovat pysyvän perustan, jota voimme laajentaa ja jolle voimme rakentaa vuosikausien ajan."

Yhtiö otti lyhyen tähtäimen tavoitteekseen vesi- ja energiaintensiteettinsä vähentämisen viidellä prosentilla vuoden 2020 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö aikoo myös laajentaa uusiutuvan dieselin tuotantoa 150 prosenttia ja uskoo saavuttavansa tavoitteensa vuonna 2022.

Darlingin sosiaalisen vastuun tavoitteet rakentuvat kolmelle tukijalalle:

Puhtaampi ilma ja vesi  Luonnonvarojen kunnioittaminen ja käyttö nykypäivän ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi. Yhtiö tekee strategisia sijoituksia, jotka tukevat maailman pitkän tähtäimen energiatasapainon paradigmanvaihdosta tuottamalla uusiutuvaa polttoainetta eläinrasvoista, orgaanisista sivutuotteista sekä ravintoloista kerätyistä öljystä ja rasvasta. Darlingin renderöintiprosessi tuottaa enemmän vettä kuin ottaa, joten sen vesivaikutus on positiivinen.  Talteen otettu vesi puhdistetaan ja kierrätetään prosessin käyttöön, käytetään kasteluun tai palautetaan paikallisiin vesivarantoihin. Turvallisempi ruoka ja rehu  Yhtiö toimittaa laadukkaita aineksia ja ratkaisuja maatalouselintarvikealalle. Darling on sitoutunut auttamaan ihmisten ja eläinten elämänlaadun nostamisessa. Suuri osa yhtiön tuotekehitystoiminnasta keskittyy kehittämään ja tuottamaan innovatiivisia aineksia, jotka auttavat terveellisen ruokavalion ja paremman elämänlaadun edistämisessä.  Paremmat yhteisöt ja työpaikat Yhtiö tukee yhteisöjen taloudellista ja sosiaalista menestystä. Turvalliset ja terveelliset ympäristöt ovat ensiarvoisen tärkeitä sekä Darlingin työntekijöille että sen toimipisteitä ympäröivien seutujen ihmisille, eläimille ja luonnolle. Darling sijoittaa merkittävästi tuotantolaitostemme ympäristövaikutuksia vähentävien uuden teknologian ja uusien prosessien optimointiin.

Pyrkiessään näihin tavoitteisiin yhtiön johto varmistaa, että se allokoi pääomaa vastuullisesti, pysyy sitoutuneena taloudellisiin tavoitteisiinsa ja jatkaa arvon tuottamista osakkeenomistajille.   Yhtiö uskoo, että kestävyys- ja liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen parantaa sen taloudellista menestystä ja tulosta pitkällä tähtäimellä sekä auttaa sitä edistämään planeettamme kestävyyttä.

Darlingin on sitoutunut rakentamaan kestävämpää ja parempaa huomista kaikille sidosryhmilleen. Tämä sitoumus perustuu näkemykseen, joka on ohjannut yhtiötä siitä asti, kun se perustettiin vuonna 1882: "Vaikutamme asioihin yhdistämällä taloudellisen ja ekologisen arvon. Teemme näin aina, kun voimme, ja niissä asioissa, joissa siitä on eniten hyötyä."

Darlingin maailmanlaajuinen liiketoiminta on tärkeässä roolissa hiilipäästöjen vähentämisessä ja kriittisessä vedenhallinnassa. Yhtiön tarkoitus on muuntaa orgaanista jätettä kestäviksi elintarvikkeiksi, rehuksi ja polttoaineiksi, jotka parantavat ihmisten ja eläinten elämänlaatua sekä suojelevat planeettaamme ja sen kantamaa elämää tulevia sukupolvia varten. "Tuote on tärkeä, mutta tärkeä on myös tuotantotapa."

Tietoa Darlingista
Darling Ingredients Inc. valmistaa kestäviä ja luontaisia ainesosia syötävistä ja ei-syötävistä bioravinteista sekä luo paljon erilaisia ainesosia ja erikoisratkaisuja asiakkailleen lääke-, elintarvike-, lemmikinruoka-, rehu-, teknologia-, polttoaine-, bioenergia- ja lannoiteteollisuudessa.  Viidessä maanosassa toimiva yhtiö kerää ja muuntaa eläinten sivutuotevirtojen kaikkia osia käyttökelpoisiksi ja erikoisainesosiksi, kuten gelatiiniksi, syötäviksi rasvoiksi, rehurasvoiksi, eläinproteiineiksi ja -aterioiksi, plasmaksi, lemmikinruoka-aineksiksi, orgaanisiksi lannoitteiksi, kierrätysöljyksi, polttoainemateriaaleiksi, vihreäksi energiaksi, luonnonkuoriksi ja nahaksi.  Lisäksi yhtiö kerää ja muuntaa kierrätettyjä öljyjä (käytettyä ruokaöljyä ja eläinrasvoja) arvokkaiksi rehu- ja polttoaineaineksiksi sekä kerää ja prosessoi leipomoiden sivutuotteita rehuaineksiksi. Yhtiö tarjoaa myös ympäristöpalveluja, kuten rasvanerotuskaivojen tyhjennyspalvelua elintarvikepalvelujen tuottajille. Yhtiö myy tuotteitaan kotimaassa sekä kansainvälisesti ja toimii kolmella teollisuudenalalla: rehuaineksissa, elintarvikeaineksissa ja polttoaineaineksissa. Lisätietoa saat yhtiön verkkosivustolta osoitteesta http://www.darlingii.com .

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Jotkin tämän lehdistötiedotteen lausumat ovat tulevaisuutta koskevia lausumia.  Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisille tulevia tapahtumia koskeville odotuksillemme ja projektioillemme sekä liittyvät yleisesti ottaen liiketoimintamme kehittämiseen liittyviin suunnitelmiimme, tavoitteisiimme ja odotuksiimme.  Vaikka yhtiön johto uskoo näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa näkyvien tai vihjattujen suunnitelmien ja tavoitteiden olevan kohtuullisia, kaikkiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja niiden toteutuminen saattaa poiketa merkittävästi tässä lehdistötiedotteessa ilmaistuista suunnitelmista, tavoitteista ja odotuksista.

Lisätietoja:
Median yhteyshenkilö
Melissa Gaither
VP, Global Communications & Sustainability
+1 (972) 281-4478
mgaither@darlingii.com

Sijoittajien yhteyshenkilö:
Jim Stark
VP, Investor Relations
+1 (972) 281-4823
James.stark@darlingii.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

@ prnewswire.co.uk