Wärtsilä Oyj Abp, WRT

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 30.11.2017 kl. 13.45 EET

30.11.2017 - 12:46:40

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Investment Management (UK) Limited har ökat sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 30.11.2017 kl. 13.45 EET

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att BlackRock Investment Management (UK) Limited köpt Wärtsilä-aktier 29.11.2017. Därmed överskrider dess andel av aktier och röster 5%:s flaggningsgränsen. Efter aktieförvärvet äger BlackRock Investment Management (UK) Limited 5,10% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,47%. BlackRock, Inc:s totala ägarandel förblir över 5% av Wärtsiläs aktier och röster.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och Totalantalet % av röster genom aktier och aktier och finansiella Summan av röster i   röster instrument %-andelarna målbolaget Andel efter att flaggningsgränsen 8,98% 0,46% 9,44% 197.241.130 uppnåddes eller under/överskreds Andel som uppgetts i föregående 8,53% 0,48% 9,01% flaggningsanmälan (om flaggning gjorts)  

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / Antal aktier och röster %-andel av aktier och aktieslag röster   Direkt Indirekt Direkt Indirekt (VPML 9:5) (VPML 9:6 och 9:7) (VPML 9:5) (VPML 9:6 och 9:7) FI0009003727   17.716.839   8,98% SUMMA A 17.716.839 8,98%

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML

Typ av Leveranssätt Antal %-andel finansiellt Förfallodag Lösendag (aktieleverans/ aktier och av aktier instrument kontantavräkning) röster och röster Lånade N/A N/A Aktieleverans 902.529 0,45% värdepapper CFD N/A N/A Kontantavräkning 7.173 0,00% SUMMA B       909.702 0,46%

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Wärtsilä Oyj Abp via GlobeNewswire

@ hugingroup.com

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!