Rezidor Hotel Group, REZT

Resultaten för hotellen i Bryssel, Nice och Paris pårverkas avsevärt av den senaste tidens terroristattacker och EBIT för dessa hotell är totalt 4,4 MEUR lägre än föregående år.

25.10.2016 - 07:30:53

Rezidor Hotel Group: KVARTALSRAPPORT januari-september 2016. * Periodens resultat uppgick till 14,9 MEUR (17,9), positivt påverkat av en sänkt skattesats. * Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,09 EUR (0,10). * 1 879 nya rum kontrakterades (2 300), 292 nya rum togs i drift (1 348) och 515 rum lämnade verksamheten (0).

Tredje kvartalet 2016 * RevPAR för jämförbara hotell under hyres- och managementavtal ökade med 5,3 %. Tillväxten är huvudsakligen till följd av ökade genomsnittliga rumspriser. * Intäkterna minskade med 3,9 % till 251,3 MEUR (261,4). Den positiva påverkan från RevPAR-ökningen för jämförbara hotell har motverkats av en starkare euro och avslutandet av fyra hyreskontrakt i Norden. Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 3,5 %. * EBITDA uppgick till 29,0 MEUR (35,8) och EBITDA-marginalen minskade till 11,5 % (13,7). Utöver minskade intäkter påverkas EBITDA negativt av kostnader för avgångsvederlag om 4,0 MEUR. * EBIT uppgick till 16,4 MEUR (24,4) och EBIT-marginalen minskade till 6,5 % (9,3). EBIT påverkas negativt av högre kostnader för av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar på 2,3 MEUR, delvis motverkat av 1,2 MEUR lägre kostnader för avslutande av kontrakt.

Resultaten för hotellen i Bryssel, Nice och Paris pårverkas avsevärt av den senaste tidens terroristattacker och EBIT för dessa hotell är totalt 4,4 MEUR lägre än föregående år. * Periodens resultat uppgick till 14,9 MEUR (17,9), positivt påverkat av en sänkt skattesats. * Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,09 EUR (0,10). * 1 879 nya rum kontrakterades (2 300), 292 nya rum togs i drift (1 348) och 515 rum lämnade verksamheten (0).

Nio månader 2016 * RevPAR för jämförbara hotell under hyres- och managementavtal ökade med 3,4 %. * Intäkterna minskade med 3,2 % till 718,1 MEUR (741,6). Intäkterna för jämförbara hotell ökade med 3,7 %. * EBITDA uppgick till 56,2 MEUR (68,6) och EBITDA-marginalen minskade till 7,8 % (9,3). * EBIT uppgick till 13,3 MEUR (35,0) och EBIT-marginalen minskade till 1,9 % (4,7). * Periodens resultat uppgick till MEUR 9,5 (19,9). * Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,06 EUR (0,12) respektive 0,05 EUR (0,12). * Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,5 MEUR (52,8). * 6 411 nya rum kontrakterades (7 071), 2 678 nya rum togs i drift (2 777) och 1 247 rum lämnade verksamheten (1 152).

MEUR Kv3 2016 Kv3 2015 Jan-sep 2016 Jan-sep 2015 Intäkter 251,3 261,4 718,1 741,6 EBITDA 29,0 35,8 56,2 68,6 EBIT 16,4 24,4 13,3 35,0 Periodens resultat 14,9 17,9 9,5 19,9 EBITDA-marginal, % 11,5 13,7 7,8 9,3 EBIT-marginal, % 6,5 9,3 1,9 4,7

VDs kommentar

Bräcklig handel på vissa nyckelmarknader påverkade resultatet, men omstrukturering av kostnader och exit av förlustbringande hotell kommer stödja framtida lönsamhetsutveckling

Marknadsförutsättningarna fortsätter att vara bräckliga, särskilt i Frankrike och Belgien där terroristattackerna fortfarande påverkar handeln. Utfallen i Bryssel, Paris och Nice påverkar EBIT för kvartalet negativt med 4,4 MEUR. Även Turkiet och Saudiarabien fortsätter att lida av oro och det låga oljepriset. Vi övervakar dessa länder noga och koncentrerar oss på att driva verksamheten effektivt.

Till följd av de pågående utmaningarna på vissa nyckelmarknader har vi lanserat en plan för kostnadsbesparingar med målsättning om en besparing på 10 MEUR. Vårt fokus är på minskade centrala kostnader samt ytterligare ökad effektivitet inom inköp, vilket leder till omstruktureringskostnader på ca 5 MEUR, varav 4 MEUR har redovisats under tredje kvartalet.

Det är uppmuntrande att se att efter en stark sommar i Norden visar den stressade marknaden i Norge tecken på återhämtning, medan Danmark och Sverige fortsätter att utvecklas väl. I Norge har vi ytterligare optimerat vår portfölj av hyresavtal och avslutat tre hyresavtal till en kostnad av 11,7 MEUR (redovisat i tidigare kvartal), men med en beräknad årlig förbättring av EBIT på ca 4 MEUR från och med september 2016. Två av avtalen har konverterats till franchiseavtal.

Vi fortsätter att göra framsteg vid fullföljandet av vår långsiktiga strategi och hållbara tillväxt av vårt nätverk, medan vi anpassar oss efter yttre faktorer. Ledningen är fokuserad på vaksam kostnadsbegränsning och fortsatta marginalhöjande aktiviteter för att driva lönsamheten.

Wolfgang M. Neumann, VD & Koncernchef

Presentation av resultatet för Kv3

Den 25 oktober 2016 kl 10:00 (centraleuropeisk tid) presenterar Wolfgang M. Neumann, VD & Koncernchef, samt vice VD & CFO Knut Kleiven, gemensamt rapporten och svarar på frågor. För att följa webcasten, besök www.investor.rezidor.com.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Belgien: 32 2 404 0660

Belgien, gratisnummer: 0800 58032

Sverige: 46 8 5033 6538

Sverige, gratisnummer: 0200 883 440

UK:   44 20 3427 1918

UK gratisnummer: 0800 279 4841

USA: 1 646 254 3360

USA gratisnummer: 1877 280 1254

Frankrike: 33 1 76 77 22 27

Frankrike, gratisnummer: 0805 631 579

Bekräftelsekod: 3927067.

Besök www.investor.rezidor.com för en inspelning av presentationen.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2016: 10 februari 2017 Årsredovisning 2016: 24 mars 2017 Kvartalsrapport Kv1, 2017: 28 april 2017 Årsstämma 2017: 28 april 2017

För ytterligare information, kontakta:

Knut Kleiven Vice VD & CFO Tel: 32 2 702 9244 Fax: 32 2 702 9330 knut.kleiven@carlsonrezidor.com

Andrea Brandenberger Senior Director Business Development Strategy & Investor Relations Tel: 32 2 702 9237 andrea.brandenberger@carlsonrezidor.com

The Rezidor Hotel Group Corporate Office Avenue du Bourget 44 B-1130 Bryssel Belgien Tel: 32 2 702 9200 Fax: 32 2 702 9300

Hemsida: www.rezidor.com

Om Rezidor Hotel Group

Rezidor är ett hotellföretag som driver varumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson. 2014 offentlig-gjorde Rezidor tillsammans med Carlson lanseringen av två nya varumärken: Radisson RED, ett förstklassigt varumärke inom "Lifestyle Select"-segmentet inspirerad av milleniumgenerationens livsstil, och Quorvus Collec-tion, en ny generation av distinkta femstjärniga hotell. Rezidor innehar även 49 procent av andelarna i prizeotel, en ung hotellkedja i ekonomisegmentet.

Portföljen utgörs av 474 hotell med över 103 000 rum i drift och under utveckling i 82 länder i Europa, Mellan-östern och Afrika.

Rezidors strategi är att växa med management- och franchiseavtal och endast selektivt med hyresavtal. Strategin är även att växa ytterligare på tillväxt- marknader.

Rezidor är en del av Carlson Rezidor Hotel Group. För vidare information, besök www.rezidor.com.

Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ner från medföljande länk:

Rezidors Kvartalsrapport januari-september 2016: http://hugin.info/142138/R/2051035/767323.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Rezidor Hotel Group via GlobeNewswire

@ hugingroup.com

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!