Restamax Oyj, RESTA

PÖRSSITIEDOTE 12.4.2018 klo 14.15

12.04.2018 - 13:16:30

Täydennys Restamaxin 12.4.2018 klo 8.00 julkaistuun pörssitiedotteeseen: RESTAMAX JA ROYAL RAVINTOLAT YHDISTYVÄT - YKSI POHJOISMAIDEN SUURIMMISTA RAVINTOLAKONSERNEISTA SYNTYY

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 12.4.2018 klo 14.15

Täydennys Restamaxin 12.4.2018 klo 8.00 (EEST) julkaistuun pörssitiedotteeseen: RESTAMAX JA ROYAL RAVINTOLAT YHDISTYVÄT - YKSI POHJOISMAIDEN SUURIMMISTA RAVINTOLAKONSERNEISTA SYNTYY

Restamax Oyj täydentää tänään 12.4.2018 klo 8.00 julkaisemansa pörssitiedotteen tietoja koskien kaupan kohteen aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa.

Täydennetyt tiedot koskien Royal Ravintolat -konsernin aiempaa tuloskehitystä ja taloudellista asemaa ovat esitettyinä alla.

RR Holding Oy -konsernin laaja tuloslaskelma tilikausilta 2017 ja 2016:

RR Holding Oy -konsernin laaja tuloslaskelma     000 EUR 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016   Tilintarkastettu Tilintarkastettu Liikevaihto 105 551 88 593 Liiketoiminnan muut tuotot 185 83 Materiaalit ja palvelut -32 712 -27 714 Henkilöstökulut -38 129 -31 838 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 3 - Liiketoiminnan muut kulut -26 559 -23 164 Oikaistu käyttökate 8 340 5 961 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -1 309 -1 250 Käyttökate 7 031 4 711 Poistot ja arvonalentumiset -3 444 -3 750 Liikevoitto 3 587 961 Rahoitustuotot 34 252 Rahoituskulut -2 617 -3 006 Tulos ennen veroja 1 003 -1 793 Tuloverot -171 -335 Tilikauden tulos 832 -2 128 Muut laajan tuloksen erät - - Tilikauden laaja tulos 832 -2 128

RR Holding Oy -konsernin tase tilikausilta 2017 ja 2016:

RR Holding Oy -konsernin tase     000 EUR 31.12.2017 31.12.2016   Tilintarkastettu Tilintarkastettu VARAT     Pitkäaikaiset varat     Liikearvo 21 030 21 013 Muut aineettomat hyödykkeet 2 903 2 145 Aineelliset hyödykkeet 12 679 9 612 Osuudet osakkuusyrityksissä 122 - Laskennalliset verosaamiset 681 779 Muut korottomat saamiset 136 168 Pitkäaikaiset varat yhteensä 37 551 33 718       Lyhytaikaiset varat     Vaihto-omaisuus 2 252 1 818 Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset - 2 715 Tuloverosaamiset - 97 Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 8 513 5 667 Rahavarat 6 513 2 960 Lyhytaikaiset varat yhteensä 17 278 13 258       Varat yhteensä 54 828 46 976       OMA PÄÄOMA JA VELAT     Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     Osakepääoma 3 3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 255 4 063 Oman pääoman ehtoiset pääomalainat 14 358 - Kertyneet tappiot -8 810 -9 460 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 9 805 -5 394 yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus -15 -100 Oma pääoma yhteensä 9 790 -5 494       Pitkäaikaiset velat     Osakaslainat 41 21 461 Muut korolliset velat 16 484 1 816 Laskennalliset verovelat 463 394 Pitkäaikaiset velat yhteensä 16 988 23 672       Lyhytaikaiset velat     Korolliset velat 3 891 10 903 Varaukset - 80 Ostovelat ja muut korottomat velat 24 158 17 815 Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 050 28 799       Oma pääoma ja velat yhteensä 54 828 46 976

Lisätietoja: Jarno Suominen, talousjohtaja, Restamax Oyj, puh. 358 40 721 5655

Jakelu: NASDAQ Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana NASDAQ Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu yli 130 seurustelu- ja ruokaravintolaa, yökerhoa sekä viihdekeskusta eri puolilla Suomea. Yhtiön tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Stefan's Steakhouse, Viihdemaailma Ilona, Classic American Diner ja Colorado Bar & Grill. Restamax Oyj:n vuoden 2017 liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 22,4 miljoonaa euroa. Konserni työllistää sesongista riippuen noin 2 250 henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna. Restamaxin tytäryhtiö Smile Henkilöstöpalvelut Oy työllistää kuukausittain noin 9 000 työntekijää.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi, Smile Henkilöstöpalvelut: www.smilepalvelut.fi

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Restamax Oyj via GlobeNewswire

@ hugingroup.com

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!