Active Biotech, ACTI

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - september 2017

09.11.2017 - 08:31:59

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - september 2017. Händelser efter periodens utgång * I oktober presenterade Active Biotechs partner Teva Pharmaceutical Industries Ltd nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS * Bolagets styrelse har fattat beslut om att inleda MBL-förhandling angående avveckling av bolagets försöksdjursenhet

Kvartal 3 i korthet * Bolagets ansökan avseende en av patentfamiljerna inom SILC-projektet har beviljats patent i USA * Prekliniska data för en SILC-substans publicerades i den vetenskapliga tidskriften Cancer Immunology Research * Process för att avyttra bolagets fastighet i Lund har initierats, för vidare kommentarer kring bolagets likviditetssituation hänvisas till avsnittet "Framtidsutsikter, inklusive väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer"

Händelser efter periodens utgång * I oktober presenterade Active Biotechs partner Teva Pharmaceutical Industries Ltd nya data för laquinimod för behandling av multipel skleros på den vetenskapliga konferensen ECTRIMS-ACTRIMS * Bolagets styrelse har fattat beslut om att inleda MBL-förhandling angående avveckling av bolagets försöksdjursenhet

Ekonomisk översikt MSEK Q3 Q1-Q3 Helår

  2017 2016 2017 2016 2016

Nettoomsättning 5,1 4,1 14,8 12,0 19,0

Rörelseresultat -6,5 -11,1 -44,2 -41,6 -55,1

Resultat efter skatt -8,4 -12,4 -48,6 -44,8 -59,6

Resultat per aktie (SEK) -0,09 -0,14 -0,50 -0,50 -0,65

Likvida medel (vid periodens slut)     35,6 39,9 77,7

För ytterligare information, vänligen kontakta:   Helén Tuvesson, VD Active Biotech AB   Tfn 046-19 21 56 (org.nr 556223-9227)   Box 724, 220 07 Lund   Hans Kolam, CFO Tfn 046-19 20 00   Tfn 046-19 20 44

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com. ktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017, kl. 08.30 CET.

Active Biotech AB - Delårsrapport januari - september 2017 : http://hugin.info/1002/R/2148298/824107.pdf

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein. Source: Active Biotech via GlobeNewswire

@ hugingroup.com

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 39,99 Euro.

Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und dank richtigen Timing reich an der Börse werden!